BMW Seria 1 E81/E82/E87/E88 Facelifting spalanie

Lata produkcji: 2007 - 2012

Spalanie

Hatchback 3-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
116i AT (115 KM) 10.6 6 7.7
116i AT (122 KM) 8.3 5.3 6.4
116i MT (122 KM) 7.5 4.8 5.8
116i MT (115 KM) 10.5 5.8 7.5
123d AT (204 KM) 7.3 4.6 5.6
118d AT (143 KM) 6.9 4.5 5.4
120d AT (177 KM) 7.2 4.4 5.4
118i AT (143 KM) 8.7 5.4 6.6
118i AT (136 KM) 10.7 5.8 7.6
120i AT (156 KM) 10.8 5.7 7.6
120i AT (170 KM) 8.4 5.1 6.3
120d MT (177 KM) 6.1 4.1 4.8
118i MT (136 KM) 10.4 5.6 7.4
120i MT (156 KM) 11.1 6 7.9
123d MT (204 KM) 7.4 5 5.9
118i MT (143 KM) 7.9 4.7 5.9
120i MT (170 KM) 8.7 5.1 6.4
118d MT (143 KM) 5.4 4 4.5
116d MT (115 KM) 5.3 3.9 4.4
116d MT (116 KM) 5.4 3.9 4.5
130i AT EU (265 KM) 12.3 6 8.3
130i AT (258 KM) 12.5 6.2 8.5
130i AT (265 KM) 13.6 6.6 9.2
130i MT EU (265 KM) 12.2 6 8.3
130i MT (258 KM) 12.4 6.3 8.5
130i MT (265 KM) 13.6 6.6 9.2
Hatchback 5-drzwi
Silnik Miasto Trasa Mieszany
116i AT (122 KM) 8.3 5.3 6.4
116i AT (115 KM) 10.6 6 7.7
116i MT (122 KM) 7.5 4.8 5.8
116i MT (115 KM) 10.5 5.8 7.5
120i AT (156 KM) 10.8 5.7 7.6
118i AT (136 KM) 10.7 5.8 7.6
120d AT (177 KM) 8.1 5 6.1
123d AT (204 KM) 7.9 5.1 6.1
118i AT (143 KM) 8.2 5 6.2
120i AT (170 KM) 8.4 5.1 6.3
118d AT (143 KM) 6.9 4.5 5.4
118d MT (143 KM) 5.4 4 4.5
120d MT (177 KM) 6.1 4.1 4.8
118i MT (136 KM) 10.4 5.6 7.4
118i MT (143 KM) 7.9 4.7 5.9
116d MT (116 KM) 5.4 4 4.5
120i MT (170 KM) 8.7 5.1 6.4
123d MT (204 KM) 6.5 4.4 5.2
116d MT (115 KM) 5.3 3.9 4.4
120i MT (156 KM) 11.1 6 7.9
130i AT (258 KM) 12.5 6.2 8.5
130i AT EU (265 KM) 12.3 6 8.3
130i AT (265 KM) 13.6 6.6 9.2
130i MT (258 KM) 12.4 6.3 8.5
130i MT EU (265 KM) 12.2 6 8.3
130i MT (265 KM) 13.6 6.6 9.2
Cabriolet
Silnik Miasto Trasa Mieszany
123d AT (204 KM) 7.6 4.9 5.9
120d AT (177 KM) 7.4 4.5 5.6
118i AT (143 KM) 8.7 5.4 6.6
120i AT (170 KM) 9.1 5.5 6.8
118d AT (143 KM) 7.3 4.9 5.8
118i MT (143 KM) 8.5 5.5 6.6
120i MT (170 KM) 8.9 5.2 6.6
120d MT (177 KM) 6.4 4.3 5.1
123d MT (204 KM) 6.7 4.5 5.4
118d MT (143 KM) 5.8 4.4 4.9
135i AT (306 KM) 13.5 7 9.4
125i AT (218 KM) 11.9 6.4 8.4
128i AT (233 KM) 13.1 8.7 11.2
135i AT (305 KM) 13.8 9 11.8
135i MT (305 KM) 13.8 9 11.8
125i MT (218 KM) 11.7 6 8.1
128i MT (233 KM) 13.1 8.4 11.2
135i MT (306 KM) 13.3 7.1 9.4
135i DKG (306 KM) 11.8 6.8 8.6
Coupe
Silnik Miasto Trasa Mieszany
118d AT (143 KM) 6.9 4.5 5.4
120i AT (170 KM) 8.9 5.3 6.6
120d AT (177 KM) 7.2 4.4 5.4
123d AT (204 KM) 7.3 4.6 5.6
120i MT (170 KM) 8.6 5.4 6.6
120d MT (177 KM) 6.1 4.1 4.8
123d MT (204 KM) 6.5 4.4 5.2
118d MT (143 KM) 5.4 4 4.5
125i AT (218 KM) 11.7 6.2 8.2
135i AT (305 KM) 13.1 9 11.2
128i AT (233 KM) 12.4 8.4 10.7
135i AT (306 KM) 13.2 6.9 9.2
125i MT (218 KM) 11.4 5.9 7.9
135i MT (306 KM) 12.1 6.4 8.5
128i MT (233 KM) 13.1 8.4 10.7
135i MT (305 KM) 13.8 9.4 11.8
135i DKG (306 KM) 11.7 6.7 8.5